Izolatérské práce hydroizolace

Izolatérské práce

Ploché střechy Izolatérské práce: hydroizolační práce střech, teras a balkonů. Nejdůležitější vlastností ploché i šikmé střechy je vodotěsnost. Proto se nesmí podcenit hydroizolační vrstva.

Základní typy hydroizolací jsou: asfaltové pásy, PVC fólie a stěrky (tekuté fólie). Ploché střechy izolujeme pomocí PVC fólií nebo modifikovaného pásu. Základní typy hydroizolací jsou asfaltové pásy (oxidované, SBS, APP, kopolymery), foliové systémy OCB,PVC-P,PIB,EVA+PVC,FPO)


Domů Kontakty Střechy Budovy Pracovní místa
Tel: +420 272 657 828

Rekonstrukce a zateplení střech