Hydroizolace ploché střechy

Ploché střechy

Ploché střechy Ploché střechy - provádíme opravy, rekonstrukce střech, údržbu a pochopitelně i výstavbu nových plochých střech na průmyslových objektech, panelových, obytných i rodinných domech.
Opravu nebo výstavbu nové ploché střechy navrhujeme tak, aby optimálně řešila danou situaci. Návrh řešení je vypracován na základě prohlídky a průzkumu ploché střechy, případně dle projektové dokumentace (novostavby).
Cenová nabídka je vypracována zdarma a obsahuje kromě cenového rozpočtu i popis navržené technologie a použitých materiálů, dobu realizace, záruku a pokud je třeba i požadavky na součinnost objednatele. Každá oprava, rekonstrukce ploché střechy by měla řešit i tepelnou ochranu (zateplení střechy). Pro tepelně technické posouzení spolupracujeme s ateliérem stavebních izolací Dek.

Hydroizolace ploché střechy

Ploché střechy Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší. Drtivá většina stávajících plochých střech včetně teras nevyhovuje požadavkům platné tepelně technické normy ČSN 73 0540-2:2007 nejen z hlediska požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, ale velmi často i z hlediska difuze vodní páry. Vhodně zvolená a kvalitně provedená hydroizolace ploché střechy je nedílnou a důležitou součástí každého stavebního projektu souvisejícího s výstavbou, či rekonstrukce ploché střechy.


Domů Kontakty Střechy Budovy Pracovní místa
Tel: +420 272 657 828

Rekonstrukce a zateplení střech