Střechy rekonstrukce

Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy - střešních plášťů

Rekonstrukce střechy, střešních plášťů sedlových, šikmých a plochých střech.
Sedlová střecha  a šikmá střecha jsou nejběžnější typy střechy používaný v Česku, je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty.

Rekonstrukce střech -  Dobronická Rekonstrukce střech -  Moopex Rekonstrukce střech -  Nova strecha Cinzovni dum P10 Rekonstrukce střech -  Nové střechy a balkóny P10 Rekonstrukce střech -  Pod lipami 06 Rekonstrukce střech -  Pressmedia 06 Rekonstrukce střech -  RD Dubec

Rekonstrukce střech - Ploché střechy

Rekonstrukce střechy Na základě použití hydroizolační vrstvy jsou dvě základní varianty při řešení rekonstrukce ploché střechy.
I. – fóliové systémy
II. – asfaltové pásy výrobců fóliových systémů je mnoho, proto doporučuji vybírat z těch ověřených za které mluví dlouholeté reference (desetiletí).

Rekonstrukce ploché střechy
fóliovým systémem za předpokladu, že rekonstruovaná střecha je vhodná pro použití fóliového systému má mnoho výhod pro zákazníka např. doba rekonstrukce je poměrně krátká, požadavky na klimatické podmínky nejsou tak náročné a mnoho dalších.
Rekonstrukce ploché střechy za použití asfaltových pásů je bezesporu technologicky náročnější a v mnoha případech i nákladnější, ale nespornou výhodou při tomto typu je, že hydroizolační vrstva střechy je většinou tvořena ze dvou vrstev asfaltových pásů.
Proto je vždy vhodná návštěva, (prohlídka střechy) pro určení nejvhodnějšího způsobu rekonstrukce střechy.


Rekonstrukce střech

Rekonstrukce střech Dáme vašemu starému domu novou tvář.
Pro každého znamená rekonstrukce střechy rodinného domu něco jiného. Může jít o relativně drobné úpravy, nebo výměnu stavebních prvků, stejně tak se může ale jednat o celkovou přestavbu včetně zateplení střechy a rozsáhlejší stavební práce. Další součástí úprav při rekonstrukci střechy mohou být klempířské práce. Pro danou činnost jsme schopni zajistit projekt - Atelier B.B.D., s.r.o.
Ke každé rekonstrukci střech přistupujeme vždy citlivě, nejenom s ohledem na stavebně technické vlastnosti konstrukcí, ale i na historii objektu a začlenění do jeho okolí.


Domů Kontakty Střechy Budovy Pracovní místa
Tel: +420 272 657 828

Rekonstrukce a zateplení střech